lekkage loodgieter

✓ spoed loodgieter ✓ erkend loodgieter ✓  loodgieter lekdetectie ✓ lekdetectie specialist ✓ aannemer ✓ dakdekker ✓ uitvoerder ✓ reparatie ter plaatse ✓ waterschade herstel 

lekkage lekdetectie

✓ waterlekkage opsporen ✓ lekdetectie gasleiding ✓ daklekkage ✓ lekdetectie waterleiding ✓ lekkage centrale verwarming ✓ dakgoot aanleg ✓ hemelwater afvoer ✓ rioolbuis ✓ riool afvoer ✓ rioolpijp

lekkage opsporen

✓ vliegensvlug lekkage opsporen ✓ waterlekkage ✓ plafond lekkage ✓ waterlek toilet ✓ daklekkage ✓ lekkage cv ✓ lekkage badkamer ✓ lekkage muur ✓ grondwater lekkage ✓ kelder lekkage ✓ alle soorten lekkages.

erkend loodgieter

✓ ervaren ✓ betaalbaar ✓ snelle respons ✓ gratis offerte ✓ vast laag tarief ✓ goed uitgerust ✓ sinds 1999 ✓ compleet lekdetectie onderzoek (2 uur) slechts 350 (ex btw) ✓ inclusief verzekering rapport ✓ schriftelijke garantie ✓ uistekende referenties ✓ vele tevreden klanten

copyright voorwaarden


Lees hier de algemene Europees wettelijke voorwaarden van EB Loodgieter Lekdetectie (probleem riool inspectie)


website gebruik voorwaarden

Door toegang tot of het gebruik van onze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden

website gebruik

Onze website en inhoud worden geleverd zonder enige garanties. Onze website geeft geen garanties over de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de inhoud, diensten, softwaretekst, grafische afbeeldingen en links.

De website van EB Loodgieter Lekdetectie (en andere 'interne' websites die eruit voortkomen is een online (en periodiek offline) informatie dienst en is onderworpen aan uw naleving van de onderstaande algemene voorwaarden.

U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van onze EB Loodgieter Lekdetectie website en de inhoud en materialen die erin worden verstrekt.

Onze EB Loodgieter Lekdetectie website is een onafhankelijke, op zichzelf staande entiteit die geen enkele relatie, connectie of relatie heeft met een bedrijf, persoon, outfit, organisatie of groep zoals hierin vermeld, zelfs als deze naam wordt weergegeven in de naam van onze website, domein, URL of anders.

Het doel is simpelweg om nuttige bronnen te bieden voor onze lezers, waarvan we er een aantal voor compensatie kunnen bieden. U moet er eenvoudigweg van uitgaan dat wij te allen tijde worden gecompenseerd en hoewel dat ons niet kan aansporen om ondeugdelijke aanbevelingen te doen, moet u altijd verantwoordelijk zijn voor uw eigen financiële beslissingen, of het nu gaat om beleggen, kopen, doneren of anderszins.

U gaat akkoord, erkent en aanvaardt dat wij geen opgeleide professionals zijn en niet van plan zijn professioneel of deskundig advies te geven op welk gebied dan ook.

Gegevens die zijn opgenomen op of beschikbaar zijn gemaakt via onze website van EB Loodgieter Lekdetectie, zijn niet bedoeld als juridisch advies. Onze website, en uw gebruik ervan, creëert geen advocaat-cliënt relatie. We garanderen of garanderen niet de juistheid, adequaatheid of recentheid van de gegevens die zijn opgenomen in of gekoppeld aan onze website.

Uw gebruik van onze EB Loodgieter Lekdetectie website of materialen die aan onze website zijn gekoppeld, is volledig op eigen risico. U mag niet handelen of afhankelijk zijn van enige gegevens op onze website, indien van toepassing, zonder de raad te vragen van een bekwame advocaat die bevoegd is om in uw rechtsgebied te oefenen voor uw specifieke juridische kwesties.

We kunnen op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen in de functies, functionaliteit of inhoud van onze website. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken alle gegevens die op onze website verschijnen, te bewerken of te verwijderen.

site auteursrecht

De volledige inhoud van de EB Loodgieter Lekdetectie website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inclusief internationale auteursrecht- en handelsmerkwetten. De eigenaar van de auteursrechten en / of handelsmerken zijn onze website en / of andere externe licentiegevers of gerelateerde entiteiten.

U bent niet de eigenaar van de rechten op een artikel, boek, e-boek, document, blogpost, software, toepassing, add-on, plug-in, kunst, afbeeldingen, afbeeldingen, foto's, video, webinar, opname of ander materiaal dat wordt bekeken of beluisterd via of via onze website van EB Loodgieter Lekdetectie of via e-mail of via beveiligde inhoud op een lidmaatschapssite.

Het plaatsen van gegevens op de website van EB Loodgieter Lekdetectie, zoals een blogcommentaar, verandert dit feit niet en geeft u geen enkel recht op de gegevens. U geeft alle rechten op uw inhoud op zodra deze een onderdeel wordt van onze website.

U MAG DE INHOUD OP ONZE WEBSITE, INCLUSIEF TEKST, GRAFISCHE GEGEVENS, CODE EN / OF SOFTWARE, NIET WIJZIGEN, KOPIËREN, REPRODUCEREN, REPUBLICEREN, UPLOADEN, POSTEN, VERZENDEN OF DISTRIBUEREN. U moet alle auteursrechtelijke en andere eigendomsmededelingen in de originele inhoud behouden van elke kopie die u van de inhoud maakt.

U mag de inhoud niet verkopen of wijzigen of reproduceren, weergeven, openbaar uitvoeren, verspreiden of anderszins gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden.

U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om onze website alleen voor privé, persoonlijke, niet-commerciële redenen te gebruiken. U mag delen van het materiaal uit de verschillende gedeelten van de website alleen voor uw eigen niet-commerciële gebruik afdrukken en downloaden, mits u ermee akkoord gaat dat de inhoud niet van het oorspronkelijke formulier wordt gewijzigd.

Bovendien stemt u ermee in geen copyright- of eigendomskennisgevingen te wijzigen of te verwijderen van het materiaal dat u afdrukt of downloadt. Houd er ook rekening mee dat elke kennisgeving op een gedeelte van onze website die afdrukken en downloaden verbiedt, alle voorgaande verklaringen en besturingselementen overtroeft.

Als gebruiker gaat u ermee akkoord dat u de producten en services die door onze website worden aangeboden, gebruikt op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke lokale, provinciale en federale wet- en regelgeving.

Er wordt geen materiaal opgeslagen of verzonden dat de rechten van anderen schendt of schendt, wat onwettig, obsceen, profaan, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk of inbreuk op privacy of publiciteitsrechten is.

Onze website EB Loodgieter Lekdetectie verbiedt gedrag dat een strafbaar feit zou kunnen vormen, aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een wet zou overtreden.

Elke activiteit die een andere gebruiker beperkt of verhindert om de diensten van onze website te gebruiken, is ook verboden. Tenzij toegestaan door een schriftelijke overeenkomst, mag u op onze website geen reclame of commerciële uitnodiging plaatsen of verzenden.

U stemt ermee in om aan onze website een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende licentie te verlenen met het recht om materialen in sublicentie te geven, te reproduceren, distribueren, verzenden, afgeleide werken te creëren, publiekelijk te vertonen en publiekelijk uit te voeren en andere informatie (inclusief, maar niet beperkt tot ideeën die daarin zijn opgenomen voor nieuwe of verbeterde producten en services) die u indient op openbare gedeelten van onze website (zoals bulletinboards, forums, blogs en nieuwsgroepen) of per e-mail op onze website op alle mogelijke manieren en in alle media die nu of hierna worden ontwikkeld.

U verleent ook aan onze website het recht om uw naam te gebruiken in verband met de ingediende materialen en andere informatie, evenals in verband met al het daaraan gerelateerde reclame-, marketing- en promotiemateriaal.

U stemt ermee in dat u geen verhaal zult hebben tegen onze website voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk op of verduistering van enig eigendomsrecht in uw communicatie naar onze website.

U mag links naar onze EB Loodgieter Lekdetectie website plaatsen, op voorwaarde dat u de copyrightkennisgeving of andere kennisgevingen op onze website niet wijzigt, verwijdert of verdoezelt. Uw website of andere links mogen geen illegale of pornografische activiteiten uitvoeren. Ten slotte kunt u een koppeling maken op voorwaarde dat u begrijpt dat u onmiddellijk op verzoek van onze website moet stoppen met linken naar onze website.

handelsmerken

Publicaties, producten, inhoud of diensten waarnaar hierin wordt verwezen of op onze website zijn de exclusieve handelsmerken of servicemerken van onze EB Loodgieter Lekdetectie-website of aanverwante partijen. Andere product- en bedrijfsnamen die op onze website worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

links

U mag links naar onze EB Loodgieter Lekdetectie website plaatsen, op voorwaarde dat u de copyright kennisgeving of andere kennisgevingen op onze website niet wijzigt, verwijdert of verdoezelt.

Uw website of andere links mogen geen illegale of pornografische activiteiten uitvoeren. Ten slotte kunt u een koppeling maken op voorwaarde dat u begrijpt dat u onmiddellijk op verzoek van onze website moet stoppen met linken naar onze website.

toegang

De toegang tot bepaalde delen van onze EB Loodgieter Lekdetectie website is beperkt. We behouden ons het recht voor om de toegang tot andere delen van onze website, of zelfs onze hele website, naar eigen goeddunken te beperken.

Als we u een gebruikers-ID (gebruikersnaam) en wachtwoord verstrekken om u toegang te geven tot de beperkte delen van onze website of andere inhoud of diensten, moet u ervoor zorgen dat dat gebruikers-ID en wachtwoord vertrouwelijk blijven. U mag uw gebruikers-ID en / of wachtwoord niet delen met iemand om welke reden dan ook, direct of indirect.

U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikers-ID of wachtwoord. We kunnen uw gebruikersnaam en wachtwoord naar eigen goeddunken uitschakelen of als u een inbreuk pleegt op het beleid of de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van onze EB Loodgieter Lekdetectie website of enige andere contractuele verplichting die u ons verschuldigd bent.

U begrijpt ook dat onze website van EB Loodgieter Lekdetectie niet kan en niet garandeert of garandeert dat bestanden die beschikbaar zijn voor downloaden via onze website vrij zullen zijn van infecties of virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die verontreinigende of destructieve eigenschappen vertonen.

U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en ijkpunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van middelen buiten onze website voor de reconstructie van verloren gegevens.

derden diensten

U begrijpt dat, met uitzondering van informatie, producten of services die duidelijk zijn geïdentificeerd als zijnde geleverd door onze EB Loodgieter Lekdetectie website, onze website op geen enkele manier informatie, producten of diensten op internet beheert, controleert of ondersteunt.

Behalve voor informatie die door onze website als zodanig wordt geïdentificeerd, worden alle informatie, producten en diensten die via onze website of op internet worden aangeboden in het algemeen aangeboden door derde partijen die niet zijn aangesloten bij onze website, en we kunnen worden gecompenseerd.

Uw gebruik van onze website is voor uw persoonlijk, niet-commercieel voordeel. U mag op geen enkele manier gebruik maken van onze website op een manier die de mijnen voor de persoonlijke informatie van anderen benut, hetzij in blogs of anderszins, voor uw eigen gebruik of ten voordele van anderen.

risico voorwaarden


Standaard risico voorwaarden volgens de Nederlandse daarmee Europe wetgeving. Onderstaand onze standaard risico voorwaarden die voor u van toepassing zijn in Nederland zodra u gebruik maakt van de informatie en contact mogelijkheden.

aansprakelijkheid

Alle informatie of dienstverlening die wordt geleverd via de dienst of internet algemeen, en onze website is niet aansprakelijk voor enige kosten of schade die hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaken van een dergelijke transactie.

u aanvaardt volledige verantwoordelijkheid en risico voor uw gebruik van onze website en het internet. onze website biedt onze website en aanverwante informatie ""zoals het is"" en maakt geen expliciete of impliciete garanties, verklaringen of endoringen noch (met inbegrip van maar niet beperkte garanties van titel of niet-inbreuk of de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel) met met betrekking tot het product of de dienst.

De inhoud kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Deze website doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de inhoud of over de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van onze website of de inhoud ervan. gebruik van onze website en de inhoud is op eigen risico. Wijzigingen worden periodiek aangebracht op onze website en kunnen op elk moment worden gemaakt.

Onze Spoed Loodgieter website geeft geen garantie dat onze website foutloos zal werken of dat onze website en haar server vrij zijn van computer virussen en andere schadelijke goederen of voorwaarden. als uw gebruik van onze website of de inhoud resulteert in de behoefte aan het onderhouden of vervangen van apparatuur of gegevens, is onze website niet verantwoordelijk voor deze kosten.

disclaimer van gevolgschade

in geen geval zullen onze Loodgieter website, haar leveranciers of enige derde partijen vermeld op onze website aansprakelijk zijn voor (i) enige incidentele, gevolgschade, indirecte of andere schade (inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding, ondernemingsonderbreking, verlies van programma's of informatie, en daarvan, die voortvloeien uit het gebruik van of het onvermogen om de service te gebruiken, of enige informatie of transacties die worden verstrekt in de dienst of gedownload van de service, of enige vertraging van dergelijke informatie of dienstverlening.

Zelfs als de EB Loodgieter website of haar gemachtigde vertegenwoordigers op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, of (ii) eventuele aansprakelijkheid die veroorzaakt wordt op fouten, weglatingen of andere onnauwkeurigheden in de dienst en / of materialen of informatie gedownloade via de dienst.

links websites

Onze website bevat links naar websites van derden. De website doet geen enkele uitspraak over enige andere website waartoe u via deze website toegang hebt of die naar deze website kan linken.

Wanneer u een website van onze website bezoekt, moet u begrijpen dat deze onafhankelijk is van onze website en dat onze website geen controle heeft over de inhoud van die website. deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en niet als een goedkeuring door onze website van de inhoud van dergelijke websites van derden.

Onze Loodgieter Goedkoop website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde websites van derden en doet geen uitspraken met betrekking tot de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal op dergelijke websites van derden. als u besluit om gekoppelde websites van derden te bezoeken, doet u dit op eigen risico.

gebruikers inzendingen

Als gebruiker van onze lekdetectie website bent u verantwoordelijk voor uw eigen communicatie en bent u verantwoordelijk voor de gevolgen van hun posting.

U mag de volgende dingen niet doen: materiaal plaatsen waarop copyright rust, tenzij u de eigenaar van het copyright bent of toestemming hebt van de eigenaar van het copyright om het te plaatsen; materiaal plaatsen dat handelsgeheim onthult.

website vrijwaring

u stemt ermee in dat de EB Loodgieter Lekdetectie (riool probleem loodgieter, riool camera inspectie) website, haar leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en externe informatieverstrekkers van onze website schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit het gebruik van onze website of overtreding van deze overeenkomst (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of enige andere persoon die toegang tot onze website heeft.

Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de nauwkeurigheid, volledigheid en nuttigheid van alle adviezen, advies, services, koopwaar en andere informatie die via de service of internet algemeen is verkregen, te evalueren. onze website geeft geen garantie dat de service ononderbroken of foutloos zal zijn of dat defecten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

u begrijpt bovendien dat internet informatie bevat waarvan een deel mogelijk aanstootgevend voor u is. uw toegang tot dergelijke informatie is voor uw risico. onze website heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke informatie waartoe u toegang heeft. 

rechten van derden

De bepalingen van de gebruik van de dienst en vrijwaring zijn ten behoeve van onze website en de eigenaren, functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en externe informatieverstrekkers van de service. Elk van deze personen of entiteiten hebben het recht om deze bepalingen namens u zelf rechtstreeks tegen u te doen gelden en deze ten uitvoer te leggen.

We behouden ons het recht voor om klachten of gemelde schendingen van deze servicevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden te onderzoeken en om alle maatregelen te nemen die wij gepast achten, inclusief maar niet beperkt tot het melden van vermoedelijke onwettige activiteiten aan wetshandhaving ambtenaren, toezichthouders of andere derden en het vrijgeven van alle gegevens die nodig of gepast zijn voor dergelijke personen of entiteiten met betrekking tot uw profiel, e-mailadressen, gebruiksgeschiedenis, ip-adressen en verkeersgegevens. 

vragen

U kunt ons e-mail sturen, maar in geen geval zal deze communicatie op enigerlei wijze worden geïnterpreteerd als het initiëren van een advocaat-cliënt relatie of een andere professionele relatie.

EB Loodgieter Lekdetectie

EB Loodgieter Lekdetectie is een ervaren (15+ jaar), erkend en goedkope spoed loodgieter, klussenbedrijf, aannemersbedrijf, loodgietersbedrijf, riool ontstoppingsdienst, rioolinspectie service met een hoofdkantoor in de stad Amsterdam (NH) Nederland.

EB Loodgieter Lekdetectie is (net als u) gebonden aan de Nederlandse en Europese wetgeving, dit verklaart de aanwezigheid van de voorwaardelijke pagina.

Overige beleidsregels, kennisgevingen of andere juridische of administratieve pagina's kunt u ook vinden op onze website zoals ons privacy voorwaarden, disclaimers en anti-spam voorwaarden.

Als ervaren en all-round loodgieter lost EB Loodgieter Lekdetectie alle uiteenlopende problemen voor u op, zoals problemen met uw plafond, uw radiator, uw centrale verwarming, vloer verwarming, cv ketel, rioolbuis etcetera. EB zoekt en vindt snel uw waterleiding of riool afvoerbuis probleem.

(+31)252700230

ma-vr: 8:00-18:00
za-zo: 9.00-16.00

EB Loodgieters
Breeland 46,
2191XB, De Zilk
Gemeente Noordwijk,
Zuid-Holland, NL-ZH Nederland

werkplaats en bedrijfsruimte in Hillegom (ZH) en Amsterdam (NH)

EB Loodgieter Lekdetectie

copyright © De Zilk NL-ZH 2020